series

UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Hur du bemöter barn som utsatts för våld och övergrepp.

• Universitet

• Samhällskunskap, Barn, Välfärd och offentlig sektor

  • Föreläsare: Ann-Charlotte Münger
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer