series

UR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar

Vilket ansvar har skolan när barn far illa?

• Högskola

• Information och media, Pedagogiska frågor, Samhällskunskap, Barns rättigheter