series

Döva barns språkutveckling

Hur påverkar cochleaimplantat språkutvecklingen hos döva barn?

• Lärarfortbildning

• Samhällskunskap, Personer med funktionsnedsättning