series

UR Samtiden - Nyanländas lärande

• Universitet

• Pedagogiska frågor, Skola och samhälle, Samhällskunskap, Immigration

Utbildning för elever med flyktingbakgrund

UR Samtiden - Nyanländas lärande
Föreläsning · 44 min
  • Föreläsare: Ravinder Sidhu
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer