series

UR Samtiden - Nyanländas lärande

• Universitet

• Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Samhällskunskap, Immigration

En inkluderande och rättighetsbaserad pedagogik

UR Samtiden - Nyanländas lärande
Föreläsning · 41 min
  • Föreläsare: Mano Candappa
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer