series

UR Samtiden - Kunskapens gränser

Föreläsningar av några av världens främsta forskare och filosofer.

• Universitet

• Musik, Musikhistoria, Populärmusik

Utbildningsnivå: Universitet
  • Föreläsare: Armand Leroi
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer