series

Programmera mera

Barn deltar i utmaningar som har med programmering att göra.

• Grundskola F-3

• Information och media, Teknik, Kommunikations- och informationsteknik