series

Barnaministeriet dokumentär

Om barns och ungas livsvillkor i dokumentära reportage.

• Allmänbildande

• Idrott och hälsa, Sport och idrott, Information och media, Internet och digitala medier, Samhällskunskap, Ungdomar