series

100 frågor om sex

• Grundskola 7-9

• Biologi, Sexualkunskap

Hur kan man ha sex som inte är så könat?

100 frågor om sex
Avsnitt 63 · 1 min
Utbildningsnivå: Grundskola 7-9
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer