series

Svenska med Mahmoud Bitar

Mahmoud ska med hjälp av sin kompis Simon lära sig svenska.

• Gymnasieskola

• Svenska som andraspråk och sfi