series

UR Samtiden - Psykologins dag 2016

Hur präglar genus vår uppfattning om människors beteenden?

• Universitet

• Psykologi och filosofi, Psykologi, Värdegrund, Genus och jämställdhet

  • Föreläsare: Pehr Granqvist
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer