series

UR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Föreläsningar om ljudmiljö och hörsel och att skilja sig från normen.

• Universitet

• Samhällskunskap, Personer med funktionsnedsättning

  • Föreläsare: Ingela Holmström
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer