series

Didaktorn

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Lärarroll och ledarskap, Skola och samhälle

Inställningens betydelse

Didaktorn
Avsnitt 44 · 15 min
  • Medverkande: Sara Persson Hülya Basaran Stefan Lund
  • Programledare: Natanael Derwinger
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer