series

Med på jobbet

Vad gör vuxna på jobbet? Femåringar undersöker olika arbetsplatser.

• Förskola

• Biologi, Skogsbruk, Samhällskunskap, Arbetsmarknad och arbetsliv