series

Med på jobbet

Vad gör vuxna på jobbet? Femåringar undersöker olika arbetsplatser.

• Förskola

• Bild, Måla och skapa, Samhällskunskap, Arbetsmarknad och arbetsliv