series

NPF-podden

Om frågor som rör barn med neuropsykiatriska diagnoser.

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Förskolepedagogik, Sociala relationer, Samhällskunskap, Personer med funktionsnedsättning