series

Döva barns språkutveckling

Hur påverkar cochleaimplantat språkutvecklingen hos döva barn?

• Allmänbildande

• Pedagogiska frågor, Fysiska funktionsnedsättningar, Samhällskunskap, Personer med funktionsnedsättning