series

UR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner

Föreläsningar från Autism- och aspergerförbundets rikskonferens 2016.

• Universitet

• Samhällskunskap, Personer med funktionsnedsättning

  • Föreläsare: Bo Hejlskov Elvén
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer