series

Lärlabbet

Fortbildning för pedagoger. Teman: hjärnan, NPF, digitalisering.

• Lärarfortbildning

• Miljö, Hållbar utveckling, Pedagogiska frågor, Didaktik och metod