series

Dramaturgipodden

Moshizi och Andersson analyserar dramaturgi i olika medier.

• Folkhögskola / Studieförbund

• Musik, Musikanvändning och påverkan, Svenska, Uppläsningar och dramatiseringar