series

UR Samtiden - Svenska i flerspråkiga arbetsmiljöer

Föreläsningar om svenska som arbetsspråk i ett flerspråkigt Sverige.

• Universitet

• Svenska som andraspråk och sfi, Svenska som andraspråk

  • Föreläsare: Kerstin Sjösvärd
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer