series

UR Samtiden - Skolforum 2016

Föreläsningar om den senaste forskningen kring pedagogik och didaktik.

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Svenska som andraspråk och sfi

Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum

UR Samtiden - Skolforum 2016
Föreläsning · 53 min
  • Föreläsare: Michael Lundgren
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer