series

Didaktorn

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Förskolepedagogik, Kvalitetsarbete och skolutveckling

Filma för förändring

Didaktorn
Avsnitt 87 · 15 min
  • Medverkande: Christian Eidevald
  • Programledare: Natanael Derwinger
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer