series

Didaktorn

• Lärarfortbildning

• Information och media, Informationssökning och källkritik, Pedagogiska frågor, IT, medier och digital kompetens

Kritik av källkritik

Didaktorn
Avsnitt 86 · 15 min
  • Medverkande: Ulf Dalquist
  • Programledare: Natanael Derwinger
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer