series

Didaktorn

Samtal med personer i eller utanför det pedagogiska fältet.

• Lärarfortbildning

• Information och media, Informationssökning och källkritik, Pedagogiska frågor, IT, medier och digital kompetens