series

Barnaministeriet dokumentär

Dokumentära reportage om barns och ungas livsvillkor.

• Allmänbildande

• Samhällskunskap, Barn, Välfärd och offentlig sektor