series

Barnaministeriet dokumentär

Dokumentära reportage om barns och ungas livsvillkor.

• Allmänbildande

• Idrott och hälsa, Sport och idrott, Samhällskunskap, Ungdomar