series

Barnaministeriet dokumentär

Dokumentära reportage om barns och ungas livsvillkor.

• Allmänbildande

• Pedagogiska frågor, Skola och samhälle, Samhällskunskap, Ungdomar