series

Normer i fokus

Tre personer med olika perspektiv pratar om olika typer av normer.

• Lärarfortbildning

• Samhällskunskap, Identitet och livsstil, Värdegrund

  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer