series

Amira är här - med stödord

Harry, Yemi och Amira är vänner men Amira är alltid sen när de ska ses.

• Komvux, Gymnasieskola

• Svenska som andraspråk och sfi, Sfi - svenska för invandrare, Svenska som andraspråk

  • Skådespelare: Raphaël Niba Sharzad Rahmani Matti Leinikka
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer