series

Amira är här - med stödord

Harry, Yemi och Amira är vänner men Amira är alltid sen när de ska ses.

• Komvux, Gymnasieskola

• Svenska som andraspråk och sfi, Sfi - svenska för invandrare, Svenska som andraspråk