series

Vara kille

Kortfilmer baserade på berättelser om att växa upp som kille.

• Grundskola 7-9

• Värdegrund, Genus och jämställdhet