series

Vara kille

Kortfilmer baserade på berättelser om att växa upp som kille.

• Grundskola 7-9

• Samhällskunskap, Lag och rätt, Värdegrund, Genus och jämställdhet

  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer