series

Labba - finska

Roliga och enkla naturvetenskapliga experiment. För 10-12-åringar.

• Grundskola 4-6

• Matematik, Algebra, Modersmål och minoritetsspråk, Finska, Teknik, Byggnadsteknik