series

UR Samtiden - Forskardagarna 2016

Föreläsningar från Forskardagarna 2016.

• Universitet

• Miljö, Hållbar utveckling

Människan och naturen påverkar varandra

UR Samtiden - Forskardagarna 2016
Föreläsning · 14 min
  • Föreläsare: Emelie Lindkvist
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer