series

UR Samtiden - Forskardagarna 2016

Föreläsningar från Forskardagarna 2016.

• Universitet

• Fysik

Utbildningsnivå: Universitet
Skolämne: Fysik
  • Föreläsare: Katarina Bendtz
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer