series

UR Samtiden - Forum om nyanlända elever

Konferens om nyanlända elever.

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Kvalitetsarbete och skolutveckling, Skola och samhälle

Om programmet

Ämnesord:

Invandrarelever, Mångfald i skolan, Skolan, Skolutveckling, Undervisning, Utbildningspolitik

Produktionsår:

2017

Ladda ner programmet: