Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Vad är en kris?

Olika aktörer ger sina perspektiv på vad en kris i samhället är.

• Högskola

• Samhällskunskap

Detta program finns tillgängligt under UR Access!

Läs mer om UR Access och hur du tar del av programmet

Kris på sublokal nivå

Hösten 2016 upptäcktes att vissa vattenprover i Nacka kommun inte var tjänligt som dricksvatten i ett område som drabbade 20 000 invånare. Per Jansson är säkerhetschef i Nacka och berättar här hur arbetet med information till allmänhet och åtgärd och felsökning gick till. Inspelat den 1 februari 2017 på FOI, Kista. Arrangörer: Riskkollegiet och FOI.