series

UR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Seminarium med utgångspunkt i de fyra jämställdhetspolitiska målen.

• Högskola

• Samhällskunskap, Mänskliga rättigheter, Sveriges politik och statsskick, Värdegrund, Genus och jämställdhet

Om programmet

Ämnesord:

Genus (socialt kön), Genusfrågor, Jämställdhet, Jämställdhetspolitik, Kvinnor i politiken, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Sverige

Produktionsår:

2017

  • Föreläsare:

    Lena Wängnerud