series

UR Samtiden - Psykisk ohälsa hos äldre

Föreläsningar och samtal om hur vi höjer kvaliteten på äldreomsorgen.

• Universitet

• Biologi, Sjukdomar och ohälsa, Samhällskunskap, Vuxna och äldre