series

NPF-podden

Om frågor som rör barn med neuropsykiatriska diagnoser.

• Lärarfortbildning

• Värdegrund, Empati och kamratskap, Mobbning

Säger kränkande ord till sina klasskompisar

NPF-podden
Avsnitt 17 · 16 min
Utbildningsnivå: Lärarfortbildning
  • Medverkande: Bo Hejlskov Elvén Ulrika Aspeflo
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer