series

UR Samtiden - Basinkomst - ett alternativ?

Är basinkomst nyckeln till ett fritt samhälle och en sund ekonomi?

• Högskola

• Samhällskunskap, Ekonomi