series

UR Samtiden - Allas rätt till utbildning

Att ge studievägledning med hänsyn till medicinska aspekter.

• Universitet

• Pedagogiska frågor, Samhällskunskap, Utbildnings- och yrkesval

Medicinska aspekter på studie- och yrkesvägledning

UR Samtiden - Allas rätt till utbildning
Föreläsning · 46 min
  • Föreläsare: Marianne Parmsund Marina Jonsson
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer