series

UR Samtiden - Allas rätt till utbildning

Att ge studievägledning med hänsyn till medicinska aspekter.

• Högskola

• Pedagogiska frågor, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Samhällskunskap, Personer med funktionsnedsättning