series

Svenska för alla

Snabbkurs i grundläggande svenska.

• Allmänbildande

• Svenska som andraspråk och sfi, Sfi - svenska för invandrare

  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer