series

Programmera mera 2.0

Barn deltar i olika utmaningar som har med programmering att göra.

• Grundskola 4-6

• Information och media, Internet och digitala medier, Teknik, Kommunikations- och informationsteknik