series

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Samtal om kartläggningen av den biologiska mångfalden.

• Universitet

• Biologi, Djur och natur

Om programmet

Ämnesord:

Botanik, Ekosystem, Kryptogamer, Naturvetenskap, Skivlingar

Produktionsår:

2017

  • Föreläsare:

    Ellen Larsson

Ladda ner programmet: