series

Språket i ämnet

Om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

• Lärarfortbildning

• Information och media, Informationssökning och källkritik, Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Samhällskunskap

  • Medverkande: Andreas Cederlöf Alham Lali Michael Öhlin
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer