series

Språket i ämnet

Om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

• Lärarfortbildning

• Idrott och hälsa, Dans och lek, Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Svenska

  • Medverkande: Anna Wisselgren
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer