series

UR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Samtal om förskolans utmaningar att stimulera barns teknikintresse.

• Universitet

• Pedagogiska frågor, Förskolepedagogik

Förskolans roll för ökad kunskap och kompetensförsörjning

UR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande
Panelsamtal · 31 min