series

UR Samtiden - Förskolesummit 2017

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Förskolepedagogik, Samhällskunskap, Barns rättigheter

  • Föreläsare: Agneta Widerståhl
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer